DATA COMPETITIES

          DATA VOLGT - VERANDERD WEGENS CORONA.
 
CLUBCOMPETITIE DOJO OOSTENDE DUIVENHOKSTRAAT - 15,00€ ALLE ONDERDELEN
- HINDERNISPISTE
- KATA
- KIHON
- KUMITE
- SELF DEFENSE KARATE + 16 JAAR.
De club Bushikan Brakel doet ook mee!